Onze mindtrainers

Onze Mindtrainers

Mindtrainers bestaat uit een verschillende coaches, therapeuten, psychologen, pedagogen en trainers die dezelfde visie hebben.

'We leven in een tijd waar steeds meer mensen druk en klachten ondervinden. De verwachtingen uit de maatschappij nemen toe, daarmee groeit het belang van mentale zelfredzaamheid en zelfsturing ten opzichte van deze omstandigheden. Wij geloven dat als we in balans en gelukkig willen zijn het nodig is de innerlijke wereld met zelfbewustzijn, (vriendelijke) aandacht en ontspanning toe te treden. Wij helpen jou graag coach te worden van jezelf'

- Mindtrainers -

MINDTRAINER KIM OOSTENDORP

Sociaal bewogen, creatief, actief, ondernemend, enthousiast, kletskop, dromenjager, mensenmens, passie voor psychologie, voorstander van emotioneel lichaamswerk, ondernemer in zelfbewustwording, liefde en verbinding.

Kim heeft in Amsterdam gestudeerd; HRM, Pedagogische wetenschappen, bachelor Social work, cognitief gedragstherapie en Mindfulness Based Cognitive Therapie (MBCT). Ze heeft ruim acht jaar als behandelaar gewerkt in de kinder-jeugdpsychiatrie (de Bascule). Ze heeft ervaring met gedragsstoornissen (ODD-CD), ADHD, angst- en dwang problematiek, eetstoornissen, lichamelijk onverklaarbare klachten en trauma. Vervolgens is ze haar dromen achterna gegaan en is ze vanuit drie voor haar belangrijke kernwaarden (bewust leven - liefde - verbinding) gaan ondernemen. Tot 2016 was ze mede-eigenaar van Mindswitch (mindfulness trainingen). Als vrijwilliger was ze betrokken bij 365 Dagen Succesvol. Ze werkt sinds 2016 onder naam van bbb psychologie en is founder van Mindtrainers. Kim is de bedenker van de dierenvriendjes methode, een klasprogramma voor het basisonderwijs en een training voor kind en gezin. 

Met Mindtrainers staat zij voor preventieve gezondheid bevordering. Zij gelooft dat wanneer we in het dagelijks leven vriendelijke aandacht besteden aan onze psychische kant we dit als mens minder zullen vrezen. Ze wilt jong en oud inspireren en aanmoedigen zelf de mind te trainen. Ze laat je op een praktische en logische wijze zien hoe je kan werken met alle aspecten van je mind om zo een bewust en gelukkig leven te creëeren.

mindtrainersvoorkinderen.nl
bbbpsychologie.nl
foodmindbody.nl

Kim Oostendorp

MINDTRAINER SIMONE SCHERPENZEEL

Moeder, warm, eerlijk, analytisch, bewust kwetsbaar, nieuwsgierig, open, fan van mindfulness en heeft passie voor zelfbewustwording.

Simone is psycholoog. Na het afronden van haar master klinische ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam is zij gaan werken in de specialistische GGZ (de Viersprong), als behandelaar van complexe gezinsproblematiek. Zij heeft ervaring in het geven van zowel individuele behandeling (cognitieve gedragstherapie en mindfulness) aan volwassenen en kinderen als in het geven van gezinstherapie. Zij heeft jarenlang ervaring in begeleiding en opvoeding van kinderen en pedagogisch adviseren van ouders. Naast Mindtrainers werkt zij ook onder naam van PSY.moon en bbb psychologie.

Met mindtrainers wilt zij vanuit haar expertise, ervaring en warmte jong en oud laten ervaren hoe zij door stilte, aandacht, bewustwording en vriendelijke aandacht los kunnen komen uit niet-helpende gedrags- en gezinspatronen, om zo meer rust en geluk te vinden

mindtrainersvoorkinderen.nl
psymoon.com
bbbpsychologie.nl

Simone Scherpenzeel

MINDTRAINER SOPHIE VAN SCHIEVEEN

Positief, creatief, liefdevol, invoelend, dienstbaar, zorgvuldig, avontuurlijk, natuurlijk, open, humor.

Sophie heeft aan de UvA in Amsterdam haar Master Toegepaste Sociale Psychologie gehaald. Daarna werkte zij ruim vier jaar als marktonderzoeker op het gebied van gezondheid voor commerciële en non-profit organisaties. Het leggen van verbanden sprak haar aan maar de behoefte groeide om meer met en voor mensen te werken. Zij stapte over van bureauzijde naar bedrijfszijde om zich als psycholoog en projectmedewerker in te zetten voor organisaties met een direct maatschappelijk belang. De afgelopen tien jaar heeft Sophie zich ontwikkeld op het gebied van mindfulness en bewustwording. Sophie is ervaringsdeskundige op het gebied van (echt)scheiding en kinderen en heeft ook op dat vlak de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd. Momenteel zet zij zich ook vanuit Humanitas in voor ouders en kinderen die na een scheiding omgangsafspraken willen opbouwen/stabiliseren. Ze heeft kennis van opvoeding en communicatie aan kinderen (inclusief haar twee zonen). Sophie is dierenvriendjes gezinstrainer en draagt zorg voor het netwerk van beroepsopvoeders die werken met De dierenvriendjes voor meer verbinding met zichzelf met oog op een goede balans behouden. Naast Mindtrainers verzorgt zij ook individuele behandelingen onder de naam van bbb psychologie.

Sophie gelooft dat je met een gebalanceerde mind veel positiever in het leven staat, weerbaarder en vitaler bent, en klachten kunt verminderen. De wetenschappelijke basis vond zij al eerder tijdens haar HBO-opleiding neurofeedback, waar ze leerde om als mindtrainer hersentraining aan cliënten aan te bieden (middels geavanceerde apparatuur) en zo klachten, bijv. op het gebied van aandacht, over/onderactiviteit, te verminderen. 

mindtrainersvoorkinderen.nl
bbbpsychologie.nl
humanitas.nl

Sophie van Schieveen

MINDTRAINER NICOLE VAN VUGT

Open, toegankelijk, sensitief, bedachtzaam, vrolijk, ondernemend, nieuwsgierig, tikkeltje eigenwijs, controle behoeftig, gevoelig, zorgzaam, verbinder, avontuurlijk, analytisch.

Nicole heeft in Utrecht haar master Orthopedagogiek in 2013 afgerond. Gedurende haar studie heeft ze van de mogelijkheid gebruik gemaakt om ook in het buitenland ervaringen op te doen. Nicole heeft een passie voor culturele diversiteit en ontwikkelingswerk. Vanaf 2014 werkt Nicole als zorgcoördinator bij een instelling die ambulante begeleiding biedt voor kinderen en jongeren met zeer uiteenlopende psychische problematiek. De afgelopen jaren heeft Nicole ontdekt dat haar interesse ligt bij de ontwikkeling van jonge kinderen, internaliserende problematiek (zoals angst –en stemmingsproblematiek) en het systemisch werken met de gehele omgeving van het kind. In 2015 heeft Nicole bij Mindswitch (Kim Oostendorp) zelf de MBCT-training (Mindfulness Based Cognitive Therapy) gevolgd en is hierna in aanraking gekomen met de Dierenvriendjes methode.

Met Mindtrainers (voor kinderen) wil Nicole aandacht geven aan het belang van de preventieve hulpverlening. Door op jonge leeftijd kinderen te ondersteunen bij de bewustwording van hun eigen gedrag en emoties kunnen mentale, emotionele en fysieke problemen later in het leven mogelijk (deels) voorkomen worden.

Nicole van Vugt

Mindtrainer Marise Edelijn

Enthousiast, spontaan, gezellig, creatief, betrouwbaar, betrokken, positief, open, vriendelijk en flexibel

Marise heeft aan de Universiteit Utrecht haar bachelor Pedagogische Wetenschappen in 2012 en haar master Orthopedagogiek in 2013 afgerond. In 2014 heeft zij haar lesbevoegdheid Pedagogiek behaald. De afgelopen jaren heeft Marise gewerkt in zowel het onderwijs als Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ). Haar expertise is GGZ problematiek en het jonge kind. Marise gaat zichzelf hier verder in specialiseren, ze gaat vanaf september 2020 de opleiding tot Infant Mental Health (IMH)-specialist volgen. Als IMH-specialist is Marise gespecialiseerd in de ontwikkeling van de ouder-kindrelaties, de rol van trauma, de ontwikkeling van hechtingsprocessen en (ontwikkeling) psychopathologie bij ouder of kind. In 2019 heeft Marise bij Mindtrainers (Kim Oostendorp) zelf de MBCT-training (Mindfulness Based Cognitive Therapy) gevolgd en is hierna in aanraking gekomen met de Dierenvriendjes. Ze is mede-eigenaar van kindercoaching praktijk GOAL waar de dierenvriendjes een belangrijk onderdeel zijn in de behandeling. 

Met Mindtrainers en de dierenvriendjes wil zij aandacht geven aan het beter leren omgaan met stress en de dagelijkse hectiek in het ouderschap. Ze wil ouders en kinderen leren om minder te reageren vanuit automatische reactiepatronen en met meer bewuste aandacht aanwezig te zijn in het moment. Ook ziet Marise het als een uitdaging om de emotie managment te vergroten van ouders en kinderen, zodat zij beter omgaan met eigen emoties en dat ouders kinderen ondersteunen in het omgaan met emoties. 

Marise Edelijn

Mindtrainer Carina Sier 

Sociaal, open, eerlijk, liefdevol, empathisch, humor, oprecht, betrouwbaar, verbindend. Zet mensen graag in hun eigen kracht en wil ze weer liefde in zichzelf laten zien. 

Carina heeft in Amsterdam pedagogiek gestuurd. Ook heeft ze een opleiding tot cognitief gedragstherapeutische werker gedaan. Carina is al 12 jaar werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Eerst op een kind afdeling voor kinderen van 6 t/m 12 jaar met uiteenlopende problematiek, denk aan gedragsstoornissen, trauma’s, autisme e.d. Na 7 jaar heeft ze de overstap gemaakt naar de jeugd afdeling, waar ze nu nog werkzaam is, met jongeren van 13 t/m 21 jaar met angst- en dwangstoornissen, tics en SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten), soms in co morbiditeit met eetproblemen, ASS en/of persoonlijkheidsproblematiek. Carina heeft ervaring in het individueel geven van cognitieve gedragstherapie, maar ook in groepsverband. Daarnaast behoren emotie regulatietrainingen, sociaal vaardigheidstrainingen en oudertrainingen op basis van de geweldloos verzet methode ook tot haar ervaring.

Carina wil mensen verder helpen in hun ontwikkeling en op hun levenspad. Ze wil ze een stuk vertrouwen teruggeven en de liefde voor zichzelf vergroten zodat ze stappen durven zetten en kunnen groeien. De afgelopen tijd heeft Carina zich verder ontwikkelt in het bieden van coaching en therapie op een dieper gevoelsniveau. Wanneer op zoek wordt gegaan naar de diepere gevoelslagen die onder het probleem liggen en wanneer er inzicht komt in eigen gedrag, overtuigingen en patronen kan over worden gegaan tot echte transformatie. Door middel van ademhalingstechnieken, mindfulness en directe en indirecte hypnose gaan we voor het volledig loslaten van oude pijnen. Zo komt er meer ruimte voor positieve gevoelens, gedachten en overtuigingen over zichzelf waardoor ze nieuwe gedrag en nieuwe gewoonten ontwikkelen die ze verder helpen op hun levenspad.

Carina werkt onder de naam Carina Sier – Coaching tot de kern, en is aangesloten bij Mindtrainers omdat zij dezelfde visie hebben op hulpverlenen. Bewust hulpverlenen, vanuit het hart, vanuit verbinding en vanuit compassie.

Carina Sier 

  • Mindtrainers

Neem contact op